โทนี่เฟอร์นันเดยินดีต้อนรับเซอร์เอ็ด


ประธานโทนี่เฟอร์นันเดได้ต้อนรับการแสดงความคิดเห็นโดยเซอร์เอ็ดเวิร์ดเก่าควรจะเป็นสนามกีฬานำ

เราอยากจะเห็นหนึ่ง (สนามกีฬา)ที่สำคัญในความหวังของสโมสรในการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่